SOS `86 Kinder von Tschernobyl e.V.

Benefizkonzert am 06.11.2015

Flyer für die Benefiz-Gala am 06.11.2015
Benefiz-Gala am 06.11.2015
Benefiz-Gala am 06.11.2015

 

Infofahrt nach Kiew im Oktober 2015

Inforeise Nr. 47 (2015-10)
Inforeise Nr. 47 (2015-10)
Inforeise Nr. 47 (2015-10)

 

Infofahrt nach Kiew im Juni 2015

Kiew im Juni 2015 - Inforeise Nr. 46
Kiew im Juni 2015 - Inforeise Nr. 46
Kiew im Juni 2015 - Inforeise Nr. 46

 

Infofahrt nach Kiew im Oktober 2014

2014-10 Inforeise Nr. 45
2014-10 Inforeise Nr. 45
2014-10 Inforeise Nr. 45

 

Infofahrt nach Kiew im Juni 2014

2014-06 Inforeise Nr. 44
2014-06 Inforeise Nr. 44
2014-06 Inforeise Nr. 44